Katalog podpůrných opatření

Domů

Vítejte v elektronické verzi Katalogu podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění. Jedná se o ucelený manuál, vnitřně členěný na osm částí, jenž přináší žákům s potřebou podpůrných opatření, jejich vyučujícím, ale i rodičům a dalším zájemcům ucelený přehled možných prostředků podpory ve vzdělávání.

Elektronická verze katalogu je spuštěna v ověřovacím provozu. Do 30.9. uvítáme Vaše postřehy a návrhy týkající se jeho fungování na emailu inkluze@upol.cz. Prosíme o co nejpodrobnější popis problému.

Katalogy

* Metodika ke Katalogu podpůrných opatření – dílčí části pro žáky s potřebou podpůrných opatření z důvodu sociálního znevýhodnění